SAL8107, Act: R°76.1 (86 of 330)
Search Act
previous | next
Act R°76.1  
Act
Date: 1434-05-15

Transcription

2019-06-13 by Karel Embrechts
Item cornelijs van hoezen van nyeneven wonen(de) te bruessell/
in jegewordicheit der scepenen van loven gestaen heeft geloeft/
willeme van welle den jonghen lxxii gulden peters d(er) mu(n)ten/
h(er)toge philips h(er)toge van bourg(oign)[en] en(de) van brabant also nu/
gemeynlic in borsen gaen op den xxiiii[sten] dach der maent/
van novembri nu neestcomen(de) te betalen als vervolghde/
schout tot welken daghe voirg(eruert) de voirs(creven) willem ghe/
loeft heeft bynnen der stat van loven te leve(re)n een last/
smouts metten vaten al vol en(de) zoete en(de) also deen coopma(n)/
den ande(re)n alsulken ware sculdich es te leve(re)n den voirs(creven)/
cornelise van hoezen oec als schout metten rechte verwo(n)nen/
en(de) verrect verreict Op dese vueghe ghebuerdet dat de/
voirs(creven) willem ten voirscr(even) dage den voirs(creven) cornelise tvoirs(creven)/
smout gelijc voirs(creven) [es] niet en leverde so soude de voirs(creven) corne/
lijs [vand(er) voirs(creven) sommen te betalen ongehouden sijn maer soude dan] selve bynnen loven coepen een last smouts also voirs(creven)/
steet niet vanden meesten noch vanden mynsten maer/
vanden myddelsten prijse ende coste de last daer af meer/
dan de somme gelts boven genoemt gedreeght so soude/
dat de voirs(creven) willem den voirs(creven) cornelise tgheene dat/
meer gedroege t(er) stont en(de) sond(er) myddel uutreicken en(de)/
betalen Coste de voirs(creven) last oec myn dan de voirs(creven) so(m)me/
gedreeght so soude de voirs(creven) cornelijs willem(me) tgheene/
dat het myn gedroege t(er) stont opleggen tot dat de voirs(creven)/
so(m)me volvuert wae(r)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt