SAL8107, Act: R°76.2-R°77.1 (87 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°76.2-R°77.1  
Act
Date: 1434-05-17

Transcription

2021-01-28 by Karel Embrechts
It(em) want stoet en(de) geschille opv(er)staen wae(re)n tuschen ernoude/
gosseal in deen zijde en(de) jehannen weduwen jans wile(n)/
maqueraus in dande(re) en(de) gielise en(de) willem(me) hue(re)n kynde(re)/
in dande(re) spruyten(de) en(de) oirspronc nemen(de) van seke(re)n schaden/
die de voirs(creven) jehanne jan en(de) gielijs en(de) willem hue(r) kynde(re)
//
den voirs(creven) ernoude aen sine(n) goeden en(de) beesten gedaen/
hadden van welk en(de) hen de voirs(creven) ernoud met/
(con)sente jans coulons die tot sinen goeden geleidt/
jehanne gielijs en(de) willem(me) hue(r) kynde(re) vanden selve(n)/
stoete en(de) allen ande(re)n zaken die sij met malc/
ande(re)n gaens mogen hebben gehadt [tot opten dach] ghesubmitteert/
en(de) verbonden hebben in segge(re)n en(de) vrintlike yffene(re)n/
Te weten de voirs(creven) ernoud in willeme vanden poe(le)/
en(de) gerarde del porte en(de) de voirs(creven) jeha(n)ne gielijs/
en(de) willem in joesse van faqueweez en(de) gerarde/
de duck voer scepen(en) van loven te weten denijse/
boys en(de) andriesse van voshem inder vueghen/
gelijc de selve submissie inhoudt en(de) begrijpt/
So sijn de voirs(creven) segge(re)n te weten willem vanden/
poele en(de) gerart del porte roelant van bourgeva(ul)/
bastart in stat en(de) gecoren inde stat joes van faque/
weez en(de) gerart le duck op heden comen voe(r)/
scepen(en) van loven en(de) hebben hue(r) seggen vanden/
voirs(creven) stoete en(de) allen ande(re)n zaken die de voirs(creven) p(ar)tije(n)/
tot opten dach van heden met malcande(re)n gaens heb/
ben mogen gehadt eendrechtelic geuutent als h(ier)/
na volcht Te weten dat de voirs(creven) jehanne gielijs/
en(de) willem hue(r) kijnde(re) den voirs(creven) arnoude gheven/
en(de) betalen sullen x [gulden] peters also nu gemeynlic/
in borssen gaen te weten deen helcht daer af nu/
ter stont en(de) dander
[t(er)stont ghereet gaen] heden des daichs metter zonnen/
en(de) dander helcht tons(er) vrouwen daghe al half/
oeghst neestcomende Voert es huer seggen/
dat de voirs(creven) p(ar)tijen boven tgheen des voirs(creven) es/
malc ande(re)n nu(m)mermeer moeyen noch vexe(re)n
//
en sullen buyten lants noch bynnen lants voe(r) egheen/
gherechte gheestelic oft weerlic in enig(er) manie(re)n/
vynck boys maii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt