SAL8107, Act: R°94.1-V°94.1 (107 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°94.1-V°94.1  
Act
Date: 1434-06-20

Transcription

2019-06-25 by Karel Embrechts
It(em) cond sij allen lieden dat henric van roesbroeck in/
deen zijde en(de) jan creeckman in dande(r) zijde in jeg(ewordicheit)/
d(er) scepen(en) van loven(en) ghestaen hebben ghemaect en(de)/
sijn eensworden en(de) zamentlic aengegaen de vurw(er)de(n)/
condicien en(de) geloeften h(ier) na gescreven Inden yersten/
es vurw(er)de dat de voirs(creven) henric den voirs(creven) janne/
alle jae(re) also langhe als jan leven sall drie daghe/
sijn coren sall hulpen bynden sanghen en(de) inne doen en(de)/
eenen dach mest spreyden Item sall de voirs(creven)/
henric den voirs(creven) jan in des voirs(creven) henrix huys/
alle den wynter dore en(de) als hem des noet es/
bij henrix viere hem wermen moghen en(de) daer bij/
sitten als oft hij in sijns selfs heert en(de) bij sijns selfs/
vier sate ende des sal jan henricken alle jare/
een voeder houts coepen oft bewisen en(de) daer saelt/
de voirs(creven) henric halen Item sall de voirs(creven) henric/
den voirs(creven) janne sijn leven langc cuysschelic doen/
houden van wasschen en(de) wrynghen Item sall de/
voirs(creven) henric den voirs(creven) janne drie hynnen houden/
metten sinen en(de) daer toe sall jan henrick jaerlix/
gheven een halster corens Voert so sall de voirs(creven)/
henric jans coe als hij een houden wilt uut drive(n)/
en(de) wed(er) halen gelijc den sinen en(de) de weyde d(aer)men/
die coe opdriven sall sall jan betalen Voert/
so sall de voirs(creven) jan [half] tvierdeel hebben sijn leefdage/
langc van alle den hoeffte dat inden bogart des/
voirs(creven) henrix die den voirs(creven) janne toe te hoe(re)n plach/
jaerlix wassen sall en(de) deser oec sall de selve jan/
den eenen vanden tween s..? inden voirs(creven) bogart/
/ staende en(de) henric den ande(re)n alleen hebben/
Item sall de voirs(creven) henric den voirs(creven) janne alle/
daghe sijn behoefte van pottagen gheven Item/
sall de voirs(creven) henric den voirs(creven) janne sijn zuvel/
van sijnre coe comen(de) te sinen profite maken/
en(de) alle dese vurw(er)den (et)c(etera) cor(am) lombart voshem/
junii xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt