SAL8107, Act: V°109.2-R°110.1 (113 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°109.2-R°110.1  
Act
Date: 1435-07-11

Transcription

2019-10-08 by Karel Embrechts
Item henric van heymoniez van bevekem soen/
henrix wilen van heymoniez in jeg(ewordicheit) der/
scepen(en) van loven ghestaen hebb heeft genome(n)/
en(de) bekint dat hij genome(n) heeft jegen de p(ro)viseure(n)/
momboe(re)n en(de) meesterssen vanden [heiligen gheest va(n)de] g(r)[o]ten begijn/
hove te loven inden name d(er) [taefflen des voirs(creven)] heiligen gheest/
inden voirs(creven) begijnhove een boend(er) lants/
gelegen te bevekem op de coute(r) in twee/
stucken (gelegen) Item? dat deen stucke met rogge/
besaeyt es? en(de)? besaeyt? sal bliven ten eynde/
van sinen t(er)mine met rogge en(de) dander/
stucke
en(de) es gelegen tusschen de [goede der] kynde(re)/
jaq(ue)min wilen van ...? en(de) henrix van/
int..lmont? kynde(re) En(de) dand(er) stucke dat/
/ nu brake leeght en(de) braken sall bliven liggen(de) ten/
sinen afsceiden [van sinen t(er)mijne] es gelegen tuschen weyne van/
meldert en(de) den heiligen gheest van bethekem/
Te houden en(de) te hebben van halfmeerte/
neestleden eenen t(er)mijn van ix jae(re)n langc/
deen na dand(er) sond(er) myddel volgen(de) elcx jaers/
dae(re)n bynnen op allen den last en(de) co(m)mer uuten/
voirs(creven) goeden gaenden te behoirliken en(de) ghewoen/
liken tide te betale(n) en(de) voert op x molevate/
rox [goet en(de) payabel] d(er) mate(n) van loven alle jae(re) tsente andries/
misse appostels te betalen en(de) int sheilichs gheest/
huys int begijnhof [voirs(creven)] te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde [en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout](et)c(etera) En(de) dese vurw(er)den hebben sij/
elc ande(re)n geloeft gestedich te houden cor(am)/
castr(is) witteman julii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt