SAL8107, Act: V°125.4-R°126.1 (133 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°125.4-R°126.1  
Act
Date: 1435-08-12

Transcription

2019-09-23 by Karel Embrechts
Item jacob grueselijn cleedermaker [van tsh(er)togenbosch] heeft geloeft/
op sijn lijf en(de) op sijn goet en(de) op zoenbreke ende/
lantbreke te sijn dat hij henricke vanden gate/
smet o(m)me negheenre zaken willen die sij met/
malcande(re)n gaens mogen hebben gehadt tot opten/
dach van heden den nu(m)mermeer wangonst/
hatye veede noch vyantscap doen noch dragen/
en sall noch daghen noch moeyen buyten lants/
voer? egheen gerechte gheestelic noch weerlic/
hem selven noch nyeman(de) and(er)s in gheenre/
/ vueghen Bekennen(de) en(de) verlyende so waer/
hij h(ier) jegen dade oft dede doen bij hem/
selven dat hij v(er)buert sal hebben sijn lijf en(de)/
sijn goet ond(er) wat hee(re)n (et)c(etera) Behoudelic/
(et)c(etera) hug(ar)den velde aug(usti) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt