SAL8107, Act: V°154.3-R°155.1 (164 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°154.3-R°155.1  
Act
Date: 1435-10-15

Transcription

2019-10-16 by Karel Embrechts
Item want stoet en(de) tebat opv(er)staen sijn tusschen willem(me)/
vanden wynckele in deen sijde en(de) stasse sgreve(n)/
in dande(re) spruyten(de) en(de) oerspronc nemen(de) van/
den goeden willems svos daer toe sij beide na/
den rechte d(er) stat van loven comen en(de) geleidt/
sijn So sijn de voirs(creven) p(ar)tien come(n) (et)c(etera) en(de) hebben/
hen d(aer) af gesubmitteert in segge(re)n te weten de/
voirs(creven) willem in janne van udekem voerspreke/
/ en(de) janne symoens en(de) stas sgreve in/
woute(re)n hozen en(de) willem vanden poele/
voerspreke te loven Bij also dat de voirs(creven)/
p(ar)tijen elc hue(r) aensprake en(de) eysch en(de)/
alle bescheit dat sij totten ande(re)n meyne(n)/
te hebben den segge(re)n hue(r) wed(er)p(ar)tijen ov(er)geve(n)/
sullen in gescrifte tuschen dit en(de) vrydach/
neestcomen(de) mett(er) sonnen En(de) dat gesciet/
zullen de segge(re)n hue(r) goetduncken daer/
af uuten(en) op dat sijs eens gew(er)den connen/
bynnen viii daer naest volgen(de) en(de) oft sijs/
niet van accorde gew(er)den en connen so sullens/
sij des dan t(er) stont een seggen vo(n)nisse halen/
aende hee(re)n de scepen(en) van loven als oft de/
zake na vormen van rechte gedinct wae(r)/
Behoudelic dien oft enig(er) p(ar)tien e(n)nich segg(er)/
gebrake dat hij inde stat van dien eene(n) ande(re)n/
geliken man sall moge(n) kiesen Geloven(de) vast/
(et)c(etera) cor(am) calstr(is) witteman oct(obris) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt