SAL8107, Act: V°158.2-R°159.1 (169 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°158.2-R°159.1  
Act
Date: 1435-10-20

Transcription

2019-10-21 by Karel Embrechts
Item jan uuter helcht soen wilen lodewijx uut(er)/
helcht heeft verhuert en(de) bekent dat hij v(er)huert/
heeft gorde rabode rabode diemen heet luyx/
een bruwkamme al des voirs(creven) jans also sij gelege(n)/
te tieldonc inde plaetse tuschen arnde vander/
hofstat en(de) henricke vanden bossche mette(n)/
brouketele ii g(r)[o]ten cuypen eene(n) ondervate v [iii aemvate(n) en(de) ii openvate] aem vaten xiii treegelvaten een gheylvat/
vi
[vijf] coelvaten ii stoycmanden eenen vier oest/
een stoecgaffele een schuype [eenen oemer] en(de) allen ande(re)n/
instrumenten totten bruwe ambachte behoe(re)nde/
gelijc die te houden plach peter scalcs
Te/
houden en(de) te hebben van ons(er) vrouwen dage/
lichtmisse neestleden eenen t(er)mijn van vier/
jae(re)n langc alle jae(re) hie(re)n bynnen o(m)me en(de) voer/
vi gulden peters d(er) mu(n)ten h(er)togen philips h(er)toge/
van bourg(oign)[en] en(de) van brabant [also gemeynlic in borsen gaen oft de weerde d(aer) af] te betalen alle/
jae(re) tons(er) vrouwe(n) dage lichtmisse den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde/
schout en(de) op vi potte ho gelten hoppen/
alle weecken den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde te betale(n)/
en(de) telken t(er)mijn (et)c(etera) Item mach de voirs(creven)/
/ jan gord ten halven tide [eynde vanden yersten jae(r)] vanden t(er)mine voirs(creven)/
scheiden en(de) dat moetti dan den voirs(creven) janne/
een jaer te voren seggen Item sall de voirs(creven)/
gord den voirs(creven) janne [tuschen dit en(de) bynnen vi weecken neestcomen(de)] als hij uuter voirs(creven) ca(m)men/
scheit
betalen xvi mudde ghersten vi mudde [te weten neghen pl(a)c(ken) alsulx gelts als[en(de) die inde ca(m)me] op heden in borsen gaet lovensche] vi mudde/
terwen
i[m] eyckens rijs en(de) xxiii wissen lovensche/
houte [de v als hij uuter ka(m)men scheiden sall] de welke de voirs(creven) jan den voirs(creven) gorde/
te sinen aencome(n) inde voirs(creven) camme leverde en(de)
/
[tvoirs(creven) coren opten zolde(r) inde ca(m)me en(de) thout inde ca(m)me te leve(re)n] Item sall de voirs(creven) gord de huysinghen vander/
voirs(creven) kammen en(de) alle de instrumente daer/
toe dienende te sinen afsceiden also goet laten/
als hij die vant te sinen aencomen En(de) dese/
vurw(er)den en(de) geloeften hebben sij malc ande(re)n/
geloeft vast en(de) gestedich te houden (et)c(etera) h(ier) af sijn/
borgen des voirs(creven) gords als principale sculde(re)n/
ongesund(er)t goessen luyx [diemen heet vanden zande] inde borchstrate ende/
meerten vanden vekene geheten luyx ende jan/
hers van herent p(ri)m(us)/
[te bet(alen)] te weten
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt