SAL8107, Act: V°224.3 (242 of 330)
Search Act
previous | next
Act V°224.3  
Act
Date: 1436-01-27

Transcription

2019-06-24 by Karel Embrechts
Item ter ernstig(er) beg(er)ten en(de) versuecke h(e)r(e)n coenraerts/
van schoonvorst hee(re) tot elsloe en(de) tot zittert die/
op den wissel der stat van loven ghesedt heeft/
voer scepen(en) van loven tot behoef d(er)re van seven/
bornen xxv rinsch gulden(en) als die hen viele(n)/
op de geode van s(in)[te] aeghten rode te kersmisse/
neestleden es overdragen biden rade der stat/
van loven want de voirs(creven) h(er) coenraet tvoirs(creven) gelt/
tot hue(re)n behoef als de gheene die de selve rente(n)/
niet en wilt weyge(re)n te gelden op dat hij [oft tvoirs(creven) goet van s(in)[te] aeghten rode] dat van/
rechts wegen sculdich sijn gesedt heeft datmen den/
voirs(creven) van seven bornen met pandingen noch and(er)s/
en sall laten p(ro)cede(re)n opte voirs(creven) goede maer wille zulle/
vanden voirs(creven) renten int recht comen te loven voer/
meye(r) en(de) scepen(en) aldaer jegen den voirs(creven) h(e)r(e)n coenrarde/
op dat sij de selve renten bueren willen in pleno/
consilio pynnoc calstr(is) ja(nuarii) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt