SAL8107, Act: V°238a.1 (261 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°238a.1  
Act
Date: 1435-02-20

Transcription

2019-10-17 by Karel Embrechts
Item desen schoutbrief en(de) beleyt brief heeft peter giels de jonghe/
inden handen ghesett jacob uu[ten] lye(ming)[en] conincstavel te loven tot/
des(er) meyninghen datmen daer niet met doen en sall anders dan janne/
pannestert behelpen dat hij betaelt worde van c li(½) g(ri)pe die/
hem de voirs(creven) peter sculdich es [het en wae(re) dat de voirs(creven) peter en(de) sijn vad(er) aenden voirs(creven) jacob ander behulp begeerde dwelc hij hem oec doen soude] Gebuert oec dat peter mids/
ongevalle oft and(er)s behulp vanden brieve(n) behoefde dat soude hem/
jacob doen also v(er)re alst in hem wae(re) en(de) den voirs(creven) janne pannestert/
vand(er) voirs(creven) so(m)men v(er)nueght sijnde sall de voirs(creven) jacob de voirs(creven) brieve/
dan ov(er)geven den voirs(creven) pete(re)n oft den gheene(n) dien hijse wilt geg(even)/
hebben hug(ar)den velde fe(bruarii) xx anno xxxv[to]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt