SAL8107, Act: V°244.3 (268 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°244.3  
Act
Date: 1436-03-01

Transcription

2019-10-17 by Karel Embrechts
Item jan soen wouters sruysschens quoad infrasc(ri)pta p(ri)vileg(iis)/
univ(er)s(is) renu(n)c(ians) heeft geloeft meester jacob van thienhove(n)/
en(de) h(e)r(e)n reyne(re)n van thielen oft den eene(n) van hen bring(er)/
des briefs dat hij der kercken van beelgen den authissene(r)/
die hij vand(er) selver kercken te scriven en(de) bereyden/
heeft ghescreve(n) en(de) te mael opgereidt op sine(n) cost/
tot beelgen leve(re)n sall tuschen dit en(de) s(in)[te] jans misse/
bap(tis)[ten] neestcomen(de) op eenen banduyn van vi crone(n)/
vrancr(ijx) m(ijn) gened(ichs) hee(re) te betalen abs(oloens) velde martii/
p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt