SAL8107, Act: V°272.2 (293 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°272.2  
Act
Date: 1436-04-20

Transcription

2020-06-12 by Karel Embrechts
Item [her] gherd huyghe canoninc te lyere en(de) h(er) claes vanden eynde ca(n)noninc/
tsente pet(er)s te ludick in p(rese)ncia hebben geloeft ongezundert en(de) ongesceiden/
voer hen en(de) hue(r) erfg(enamen) claesse van stakenborch voirs(creven) en(de) sinen erfgenamen dat/
zij zulle(n) draghen en(de) betalen op hue(re)n last de helcht van alle d(er) makin/
ghen en(de) besetsele die gerard wilen vanden steene in sinen uut(er)sten maecte/
en(de) besette van sine(n) goeden betaelt te werden voertaen So hebben sij oec/
geloeft den voirs(creven) claesse oft also wae(r) dat henric van wencsel joffr(ouwe)/
katlinen vanden steene sijn wech wettich wijf ov(er)leefde dat sij dan de helcht/
van des selfs jans henricx duwarien jairlix betalen zullen sond(er) den/
voirs(creven) claesse oft sijn goede d(aer) af te laten belasten in eniger wijs Oec/
zullen sij de helcht van alle d(er) onbetaelder schout en(de) co(m)me(r) hoedanich die/
sijn des voirs(creven) wilen gerards half draghen en(de) betalen en(de) sonder fraude/
en(de) argelist Et p(ro)inde oblig(averunt) nycholao p(re)d(i)c(t)os lx florenos hollandren(ses)/
eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt