SAL8107, Act: V°38.1 (47 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°38.1  
Act
Date: 1434-03-21

Transcription

2019-05-27 by Karel Embrechts
Item cond sij allen lieden dat henric de rademake(re) wonen(de)/
te meldert in jeg(eworicheit) heeft genomen en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft van claesse den smet vand(er) sluysen een stuck/
wynnens lants houden(de) (½) boend(er) oft d(aer) omtrint geleg(en)/
te willebringhen opt velt geheten aende meer/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van sente jans misse/
baptisten neestleden enen t(er)mijn van xii jae(re)n deen/
na dand(er) (et)c(etera) elx jaers hie(re)n bynnen omme en(de) voer/
xv molevate rox goet en(de) payabel pachts van wille/
bringhen en(de) maten van loven tsente andries misse/
appostels te betalen en(de) ten woenhuys des voirs(creven) claes/
te leve(re)n den selven claesse alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout It(em) es vurw(er)de dat/
de wynne dit voirs(creven) lant ii werf bynnen sinen t(er)mijn/
wel en(de) loflic ov(er)mesten sall [te weten bynnen den vi lesten jae(re)n eens] en(de) dlant ten afsceide(n)/
van sinen t(er)mijne besaeyt laten met rogge op sijn/
getidege voren also hij dat vant te sinen aencomen/
En(de) alle dese voirs(creven) vurw(er)den (et)c(etera) abs(oloens) voshem m(ar)tii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt