SAL8107, Act: V°43.3-R°44.1 (55 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°43.3-R°44.1  
Act
Date: 1434-03-26

Transcription

2019-05-23 by Karel Embrechts
Item gord ende margriete voirscr(even) hebben geloeft onge/
sundert en(de) ongesceiden heer janne uuten hove dieme(n)/
heet zedele(re) den jonghen dat sij heynkene soen der/
voirs(creven) m(ar)grieten die sij hadde van janne wilen vanden
//
grate natuerlic soen jans vanden grate noch t(er)tijt ond(er)/
sinen mondegen dagen wesen(de) dat sij den selven/
bij hen houden zullen van eeten van drincken en(de) wael/
en(de) teemelic gecleedt tot dat hij tsinen mondeghen/
daghen comen sall sijn En(de) voort dat sij alle de/
schout des voirs(creven) jans wilen die hij sculd(ich) bleven/
es betalen en(de) tgheent datmen hem sculd(ich) bleven/
es ten naesten dat sij zullen connen inheffen zullen/
en(de) alle tgheen dat boven d(er) betal(inge) van des hij sculd(ich)/
moch wesen overbliven sall aen lijfpensie tot des/
voirs(creven) heynkens live leggen sullen daer inne sij/
gord en(de) m(ar)griete hue(r) heffen hebben zullen also langhe/
alst den voirs(creven) heynken genuecht bij hen te bliven en(de)/
niet lang(er) En(de) so wa(n)neer heynken van henlieden sceide(n)/
wilt oft sall so sullen sij den voirs(creven) heynken de voirs(creven)/
lijfpensie en(de) oec v schellinghe groete erfstsijs op/
de stat van thiene(n) ov(er)geve(n) en(de) vestigen inder bester/
vuegen dat dat sal mogen gescien cor(am) lomb(ar)t/
borch(oven) m(ar)tii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt