SAL8107, Act: V°51.3-R°52.1 (65 of 330)
Search Act
previous | next
Act V°51.3-R°52.1  
Act
Date: 1434--

Transcription

2019-06-13 by Karel Embrechts
Item jan katlinen vander weehaghen wonen(de) inde prochie/
van brecht in jegewordich(eit) der scepen(en) van loven gestaen/
heeft gekent en(de) gelijdt ope(n)bairlic dat hij wittelic/
vercocht heeft met consente gords heymen [die tot sinen goeden geleidt es] alle/
alsulken hout het sij hert oft weeck gielise van/
pulle janne der kijnde(re) en(de)
willem(me) van eeme(re)n alle/
alsulken hout het sij hert oft weeck als de voirs(creven) jan/
katlinen inde p(ro)chie van brecht den [staende heeft en(de) den] voirg(enoemde) p(er)soene(n)/
[wille(m)] in p(rese)ntien goeder manne [ald(aer)] beteeckent en(de) bewesen/
heeft welc hout de voirs(creven) willem(me) van eeme(re)n geloeft/
heeft af te houwen en(de) vanden gronde te doen bynnen/
der maent van meye neestcomen(de) omme en(de) voer/
viii l(i)b(ra) groete alsulcs gelts als te brecht ten tide/
van betalingen h(ie)r onder gescr(even) gemeynlic in borsen/
gaen sall te betalen deen helcht d(aer) af te weten/
ii l(i)b(ra) d(aer) af tsente jans misse baptisten neestcomen(de)/
en(de) dand(er) vi l(i)b(ra) d(aer) af te sente baefs misse d(aer) naest/
volgen(de) en(de) telken t(er)mijn als v(er)volghde schout en(de) op
//
alsulken vueghe gebue(r)t dat den voirs(creven) janne katline(n) tvoirs(creven)/
hout afgewonnen worde voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven/
dat dan de v al tgheen des voirs(crevend) es [vacat]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt