SAL8110, Act: R°238.3 (215 of 315)
Search Act
previous | next
Act R°238.3  
Act

Transcription

2019-06-10 by Karel Embrechts
It(em) den vors(creven) briefe de den vors(creven) brief sal ond(er) de(n) clercken blijven/
liggen(de) in des(er) vuege(n) wairt also dat de vors(creven) henrick vand(en) vors(creven)/
pete(re)n niet onthave(n) en worde van xxiii stuv(er)s d(aer) voe(r) dat hij sijn/
borghe bleve(n) es datme(n) dan den vors(creven) henr(icke) mette(n) br(ieve) behulpen/
sal van [dat] hij vand(en) vors(creven) xxiii st(uvers) onthave(n) worde en(de) dat geschiet/
sijnde salme(n) den vors(creven) brief den vors(creven) pete(re)n wed(er)gheve(n) bij also/
behoefde hij e(n)nich behulp d(aer) mede dat de vors(creven) henr(ick) den/
vors(creven) pete(re)n metten boeke behulpe(n) sal cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-03 by Sabrina Keyaerts