SAL8110, Act: R°98.2 (101 of 314)
Search Act
previous | next
Act R°98.2  
Act
Date: 1438-10-27
LanguageNederlands

Transcription

2014-03-12 by Jules Audiens
Item wouter cottens soen wouters cottens van kerberge in jegenwerdich(eit) d(er) scepen(en)/
van loven gestaen heeft genomen en bekent dat hij genomen heeft van katlijne(n)/
die wijf was henrix wilen reers huys en(de) hof met sijnre toebeh(oirten) gelegen/
inde p(ro)chie van kerberge tusscen de goede mychiels van coudenberge en(de) de/
h(er)strate ald(aer) Te houden en(de) te hebben van s(in)[te] mertens messe naest/
comende enen termijn van sess jaeren lang deen nae dand(er) sond(er) middel/
volgende elx jaers daren bynnen op vijfthien gulden te weten xiiii/
stuvers voe(r) elken gul(den) gerekent alle jae(re) te sente mertens messe inden/
wynter te betalen der voirs(creven) katlijnen den voirs(creven) t(er)mijn duerende en(de)/
telken t(er)mijn als vervolghde schout Dierste betalinge dair af/
inne te gaen van sente mertens messe naestcomende over een jair en(de)/
niet eer Item es vorweerde dat de voirs(creven) wouter de jonge alle jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde aen de voirs(creven) huysinge twee daige sal doen decken oft plecken/
op sijnen cost dairt best behoeve(n) sal H(ier)af sijn borghe(n) des vors(creven) wouters/
des jonge(n) als prin(n)cepael sculd(ere) ongesund(er)t en(de) onverscheiden en(de) elc voe(r) all/
wouter cottens sijn vad(er) vors(creven) en(de) willem vand(er) bossche et p(ri)m(us) abs(oloens)/
borch(oven) oct(obris) xxvii/
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2013-07-04 by Lize De Wilder