SAL8110, Act: V°334.1 (275 of 314)
Search Act
previous | next
Act V°334.1  
Act

Transcription

2019-05-10 by Karel Embrechts
It(em) gheert van dieve(n) als ma(n) van buyte(n) die beclaecht was van goerde/
scouwart voir de so(m)me van vii riders en(de) op hude(n) jeg(en) malcande(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van love(n) dach hadde(n) daer de voirscr(even)/
goert me(n)t [niet] come(n) en es es de voirscr(even) gheert bijden scepen(en) van loven/
van manisse des meyers jeg(en) den voirscr(even) gorde vand(er) voirs(creven) clage(n)/
verwert gewijst p(rese)ntib(us) borch(oven) keyenoege pynnock hug(ar)d(en) langr(ode)/
vyncke(n)bosch maii xix
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-04 by Sabrina Keyaerts