SAL8112, Act: R°212.1 (169 of 289)
Search Act
previous | next
Act R°212.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-25 by Marika Ceunen
Es der voirs(creven) seggers uutsprake dat de voirs(creven) henric winrix/
den voirs(creven) wille(m)me vander hofstad ende henricke(n) eveloge ende/
huer borgen co(m)m(er)loes lossen sal ende ontheffen tusschen dit/
ende van in vridage neestcomen(de) over viii dagen aen/
mychiele de zwerte(re) van dien vijf mudde(n) lijfpensie(n) die/
de vors(creven) willem en(de) henric met hue(re)n borge(n) vercocht hebben/
voer janne winrix brued(er) des vors(creven) henrix ende voirt/
dat de selve henric winrix v(er)nuege(n) ende betale(n) sal/
tusschen dit en(de) den voirge(noemde) dach henricken eveloege/
iii rinsche guldene ende den vors(creven) wille(m)me vander/
hofstad iii rinsche guldene als v(er)volghde schout/
ende es ondersproke(n) en(de) bevurwert gevielt datmen/
inden brieve(n) amelrix zwert(er)s meer bevonde te gelden/
dan xxiiii stuv(er)s voer elken rider inder afquitingen/
der selver lijfpensien dat dat den selven henricke(n)/
eveloege aen sijn iii rinsche gulden afcorte(n) en(de) afslaen/
sal en(de) dat gedaen sulle(n) de vors(creven) wille(m) en(de) henric afdoen/
en(de) ov(er)geven den voirs(creven) henricke de scepen(en) brieve(n) die sij/
oft e(n)nich van hen opden vors(creven) janne winrix hebben/
mogen oft oec jan van vliemere(n) die henrix eveloege/
docht(er) heeft en(de) oec afdoen die gichti(n)ge die de vors(creven)/
jan van vliemere(n) opde(n) dach vors(creven) henr(icke) winrix/
gedaen heeft cor(am) opp(endorp) abs(oloens) fe(bruarii) ult(ima) undeci(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-17 by Sabrina Keyaerts