SAL8112, Act: R°219.2 (171 of 289)
Search Act
previous | next
Act R°219.2  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2019-02-20 by Marika Ceunen
It(em) goert de hertoge heeft hem opde(n) dach van hede(n) gep(rese)nteert/
te rechte te stane jeg(en) he(re)n h(en)ricke [van nuwrode] prieste(r) p(ro)chiaen van heve(r)/
die geleit is totte(n) goede(n) steve(n)s vande(n) berge en(de) de scepen(en) van/
arschot p(rese)n(tes)
o(m)me de wille dat hij de scepen(en) van arschot op hed(en)/
inne gesc(reven) hadde p(resen)t(ibus) o(mn)ib(us) scab(ini)s de(m)pt(o) vynck(enbosch) wi(n)ge fe(bruarii) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-17 by Sabrina Keyaerts