SAL8112, Act: V°39.1-R°40.1 (32 of 289)
Search Act
previous | next
Act V°39.1-R°40.1  
Act
Date: 1440-07-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-06 by 
Het sijn come(n) in rechte voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven inde/
banck aldaer jan sehal die nae den rechte der stad van loven/
come(n) en(de) geleit es totte(n) haeflike(n) goede(n) jouffr(ouwen) m(ar)grieten/
weduwe jans wilen vander fonteine(n) de jonge in deen/
zijde janne de jonckoit et janne morial die geleit sijn/
nae den rechte der selver stad totte(n) haeflike(n) goede(n) jouffr(ouwen)/
odilien weduwe jans wilen vander fonteyne(n) vader des/
voirs(creven) jans in dande(re) ald(aer) de voirs(creven) jehan de sehal een aen/
sprake dede ten voirs(creven) twee p(er)sone(n) wert want sijn beleit/
jonger van daten was dan tbeleit des voirs(creven) jans ende/
jans seggende dat waer ware dat de voirs(creven) jan vand(er)/
fonteyne(n) de jonge voer tiden genome(n) hadde jegen alre/
hande p(er)sone(n) te weten jegen den rentm(eeste)r m(ijns) gened(ichs) he(re)n/
te geldenake jegen mine(n) hee(re) den abt van heileshem/
jegen de momboers t(er) tafelen van thiene(n) jegen andriese/
godfroit jegen h(er) woute(re)n huwelet priester ende oic/
jegen de ingesetene des dorps van maresch alrehande/
lande te houden(e) in hueringen op zeke(re) pachten daer/
af jairlix den voirs(creven) p(er)sone(n) toebehorende seggen(de)/
ende meynende dat hem en(de) sine(n) beleide de selve/
jaer scha(r)en volgen souden ende sculdich waren te volge(n)/
want de selve jan vand(er) fonteynen die genomen hadde/
gelijc de selve jan de sehal dat inden rechte voer te/
thoene(n) oec voer de selve jan de sehal tethoene(n) dat/
jan vand(er) fonteyne(n) alrehande have bynne(n) sijnd(er) moed(er)/
huys hadde daer op de voirs(creven) jan en(de) jan dede seggen/
met hue(re)n geleverde(n) voirsprake h(ier) opende dat hen/
noch hue(re)n beleide die aensrake egeen ontstade/
doen en soude mids dier reden(en) want odilie(n)/
weduwe jans vander fonteynen svaders en(de) moeders/
des voirs(creven) jans sjongen de selve pechtinge genome(n)/
hadde en(de) dat alle gheene des de voirs(creven) jan de/
jonge gedaen hadde dat [dat] was inde(n) name odilien
//
sijnd(er) moeder voirs(creven) dwelc si boden te thoene(n) daer op de/
scepen(en) gemaent vanden meye(r) wijsden voer een vo(n)nisse wa(n)t/
sij verstonden dat hen beide p(ar)tijen tho(n)nesse vermeten hadden/
dat dat sij bege(re)nden aen te horen dae(re)n teynden rechte Ten dage van thoene(n) thoende de voirs(creven) jan sehan dat jan vander/
fonteynen de jonge hadde de voirs(creven) pechtinge alle behalve(n)/
ene(n) bogart gelegen te maresch den gemeynen lieden van/
maresch toeho(r)ende den welken de voirs(creven) jan vand(er) fonteyne(n)/
de jonge tot behoef van hem selven ende sijnd(er) moed(er)/
ende suster genomen hadde oec thoende hij dat hij te/
dijer tijt gehudt en(de) uut sijnd(er) moeder broede was/
ende de voirs(creven) jan ende jan en thoenen niet tgeen des sij/
hen vermete(n) hadde(n) also dat de he(re)n scepen(en) van loven/
alsdoen gemaent vanden meye(r) wijsden voer een vo(n)/
nisse dat den voirs(creven) jan sehal en(de) sine(n) beleide de voirs(creven)/
pechtingen ende terdel vanden bogarde te maresch volge(n)/
sal nae dat de waerh(eit) gedrage(n) hadde p(rese)nt(ibus) scabi(ni)s existen(tibus)/
in pleno scampno julii xxviii
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-03-16 by Inge Moris