SAL8113, Act: R°149.5-V°149.1 (176 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°149.5-V°149.1  
Act
Date: 1441-12-30

Transcription

2020-12-29 by Gerry Van Helmont
Een deilinge en(de) scheidinghe gemaect en(de) geschiet? soude? (...)/
janne en(de) henricke en(de) berthelmeeuse bruysten gehete(n) van?/
belandenen gebruede(re)n sone(n) wout(er)s wile(n) bruysten gehete(n) van?/
belanden(en) opde goede die joffr(ouwe) m(ar)griete(n) van (...)/
(...) wile(n) wout(er)s en(de) den vors(creven) gebruede(re)n hue(re)n (...)/
(...)
//
vors(creven) jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) huerer docht(er) inde vors(creven) goede gegoet ende/
gevesticht es d(er) vors(creven) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) leefdage langc duerende/
gelijc dat inde(n) scepen(en) brieve(n) van loeven d(aer)op gemaect volcome/
liker beg(re)pen es
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-02 by Jos Jonckheer