SAL8113, Act: R°153.2 (179 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°153.2  
Act
Date: 1442-01-03

Transcription

2020-12-29 by Gerry Van Helmont
It(em) amelrijc de swerte(re) qui(n)ten van bullestrate(n) en(de) gheert/
vanden doerne alle van herent hebben geloeft ind(ivisim)/
arnde luytema(n) vors(creven) co(m)m(er)loes en(de) scaloes tontheffen aen lod(ewijcke)/
van leefdale alse van lxxx gulden pet(er)s d(er) mu(n)ten van/
loeven h(er)toge ph(ilip)s van bourg(oig)[ne(n)] en(de) van braba(n)t (et)c(etera) van/
iii mudden rox d(er) mate(n) van loeve(n) lijfp(ensien) ten live goerts/
bornema(n) oft ten live sijnd(er) kinde(re)n en(de) van ii mudden/
lijfp(ensien) aen denijse boschma(n) inde(n) welke(n) de vors(creven) iii aerd/
p(er)soene(n) als borge wille(m)s vand(er) mee(re)n vors(creven) luytema(n) als/
borge met meer ande(re)n p(er)soene(n) des vors(creven) willems ten/
vors(creven) p(er)soene(n) wert gehoude(n) es met scep(enen) br(ieven) va(n) love(n) d(aer)/
op gemaect cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-09 by Jos Jonckheer