SAL8113, Act: R°153.3 (180 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°153.3  
Act
Date: 1442-01-03

Transcription

2021-01-04 by Gerry Van Helmont
It(em) de vors(creven) amelrijc qui(n)ten en(de) gheert hebben geloeft ind(ivisim)/
goerde rabode gehete(n) luyx desgelijx com(m)m(er)loes en(de) scadeloes/
tontheffen alse van ii mudde(n) rox lijfp(ensien) aen nijse boschma(n)/
inde(n) welke(n) de vors(creven) goert als borge met meer ande(re)n/
p(er)soenen(n) des vors(creven) willems vand(er) mee(re)n te(n) voirg(enoemde) denijse/
gehoud(n) es met scep(enen) br(ieven) va(n) loeve(n) (et)c(etera) cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-09 by Jos Jonckheer