SAL8113, Act: R°184.1 (204 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°184.1  
Act
Date: 1442-01-30

Transcription

2021-11-12 by Jos Jonckheer
It(em) lodewijck vanden pre en(de) odilie vanden cloeste(r) sijn wijf hebben geloeft/
ind(ivisim) h(ere)n wil(h)elmo edelhee(re) prieste(r) tusscen dit en(de) paesschen naestcom(ende)/
gued(inge) en(de) vestich(eit) te doene van x mudde(n) rox d(er) mate(n) van loeven/
erfspachts en(de) x guld(en) rid(er)s jairlijcker lijfp(ensien) voe(r) hof en(de) hee(re)/
d(air)me(n) alle d(er) vors(creven) gehuyssce(n) goede taetrode geleg(en) houden(de) es/
gelijc de scepen(en) brieve(n) van loeven des selfs h(er) willems d(air)op/
gemaect claerliker inhouden en(de) beg(re)pen en(de) ten live en(de) valdagen/
inden selve(n) scep(enen) br(ieven) beg(re)pen van lov(en) beg(re)pen et t(antu)m cor(am) abs(oloens)/
prijke(re) ja(nuarii) penult(ima)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-09 by Jos Jonckheer