SAL8113, Act: R°34.3 (43 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°34.3  
Act
Date: 1441-08-05

Transcription

2020-08-11 by Gerry Van Helmont
Van alsulken geschille als opv(er)staen wes tussce(n) woute(re)n vande(n)/
munte(re) in de en(de) ja(n)ne sijne(n) sone in deen sijde en(de) m(er)ten den/
clerck met sijne(n) medeplichte(re)n in dande(re) d(aer) af dat beyde/
de p(ar)tije(n) hen voe(r) de wet van bruess(el) in segge(re)n en(de) /
vrientlic yffene(re)n gesubmitteert hebben hebben de/
vors(creven) wouter en(de) sijn sone op den dach van heden/
voe(r) borg(er)meest(eren) scepen(en) en(de) raide d(er) stat van lov(en) gecoren/
en(de) genome(n) tot hue(re)n segge(re)n ja he(re)n janne vand(er)/
mee(re)n prieste(r) en(de) jacop de gruyte(re) [dwelc sij aengenemen? hebbe(n)] p(rese)ntib(us) abs(oloens) jasp(are) abs(oloens)/
loco burg(imagistro) pynnoc prike(re) aug(usti) v
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer