SAL8113, Act: R°43.1 (56 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°43.1  
Act
Date: 1441-08-19

Transcription

2020-09-21 by Gerry Van Helmont
Tvo(n)nisse tussche(n) h(er) henricke vand(er) molen prieste(r) vand(er) ordine(n)/
van s(in)te augustijns bynne(n) love(n) die na d(er) stad recht gegoet/
en(de) geerft es in een nuwe huys mette(n) hove en(de) a(n)de(re)n sine(n)/
toebehoirte(n) gheerts smeyers briede(r) geleg(en) in den wyerinc/
tussche(n) den goede(n) des selfs gheerts en(de) claes custers in deen/
zijde en(de) b(er)ne(re) van keerb(er)ge(n) die naden rechte d(er) selve(r) stad/
beleit es tot alle(n) den goede(n) des selfs gheerts smeyers in dande(re)/
alse vande(n) selve(n) huyse dwelc de voirs(creven) b(er)ne(re) met sine(n) beleide/
na hem meynde te trecken niet wed(er)staende nochtan dat/
tselve huys voe(r) en(de) een den voirs(creven) h(er) henr(icke) met scepen(en)/
brieve(n) van love(n) voe(r) xl gulden crone(n) verobligeert was/
wairt gewijst met dese(n) woirde(n) dat alsulke(n) aensprake/
als de voirs(creven) b(er)ne(re) met sine(n) beleide gedaen hadde op de goede/
dat die h(er) henr(ick) voirs(creven) noch sijnd(er) guedinge(n) gheen onstade/
doen en soude p(rese)nt(ibus) roel(ants) wijtfliet lynth(e)r(e) prijke(re) aug(usti) xix
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer