SAL8113, Act: R°43.2 (57 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°43.2  
Act
Date: 1441-08-19

Transcription

2020-09-21 by Gerry Van Helmont
Tvo(n)nisse tussche(n) henrick stipelairt in deen zijde en(de) ja(n)ne vander/
coenaert in dande(re) alse van bet(er)nissen die de vors(creven) henrick vanden/
vors(creven) ja(n)ne yesch te hebben uut dien dat hijten gebloetraest hadde/
was gewijst met desen woirden nae aensprake en(de) antwerden/
en(de) nae tki(n)ne(n) en(de) lije(n) dat de vors(creven) jan gekint en(de) gelijt hadde/
dat de selve jan den vors(creven) henri(cke) te bet(er)nisse doen sal ene(n)/
wech ts(in)te tewouts in elzete(n) en(de) d(er)w(er)t te poire(n) binne(n) xl dagen/
en(de) goede waerh(eit) d(aer)af te bringe(n) nae d(er) stad recht en(de) desgelijx/
des selfs henr(ix) vand(er) vors(creven) quetsure(n) den ertzeete(n) af doen/
cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer