SAL8113, Act: R°47.1 (65 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°47.1  
Act
Date: 1441-08-22

Transcription

2020-10-06 by Gerry Van Helmont
It(em) bernaert van kerb(er)gen die es gegaen mette(n) scep(enen) van lov(en) h(ier) na genoemd/
te henr(ix) colve huyse sueken(de) aldair inde vroent ja(n)ne de juede de(n) welke(n)/
die selve b(er)naert hadde doe(n) houde(n) voe(r) ix guld(en) pet(er)s te goed(er) rekeni(n)ge/
die welke hij te hemw(er)ts vand(er) stad assise(n) gehoude(n) was Ald(air) hij niet bevonde(n)/
en was also dat de voirs(creven) f vroente voe(r) de vors(creven) schout nad(er) stad recht beleide/
es pynnoc prijke(re) aug(usti) xxii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer