SAL8113, Act: R°51.5 (73 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°51.5  
Act
Date: 1441-08-29

Transcription

2020-10-06 by Gerry Van Helmont
It(em) want peter vaes wonen(de) inde p(ro)chie van arschot die nae d(er) stad recht/
van loeve(n) beleit es tot alle(n) de(n) haeflike(n) goede(n) he(re)n jans vande(n) borne prieste(r)/
wonen(de) tarschot opde(n) dach van hede(n) hadde doen inne scrijve(n) voir me(yer)?/
en(de) scepen(en) van loeve(n) inde banck ald(aer) ja(n)ne roelants van miske(m)/
vande(n) goede(n) h(ier) ond(er) bescr(even) d(aer) ane de selve jan hem ongebr(uyck) dede/
te wete(n) aende yerste van ene(n) boend(er) lants geleg(en) te myskem?/
ald(aer) de vors(creven) jan selve te sine(n) dage niet come(n) en es So hebben?/
de h(ere)n de scepen(en) van (...)/
(...)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer