SAL8113, Act: R°52.2 (74 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°52.2  
Act
Date: 1441-08-30

Transcription

2020-10-07 by Gerry Van Helmont
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen sijn tussche(n) yngel de leeu in deen/
zijde en(de) ja(n)ne symon in dande(re) alse van zeke(re) bet(er)nisse(n) die de vors(creven)/
yngel den vors(creven) symone eisschende es So sijn beide de vors(creven)/
p(ar)tije(n) come(n) voir scepen(en) van love(n) en(de) hebbe(n) hen vande(n) vors(creven) stote/
gekeert in segge(re)n en(de) vriendelic yssene(re)n te wete(n) de vors(creven) yngel in/
ja(n)ne lefosseur en(de) henr(icke) taingisart en(de) de vors(creven) jan symoen/
in ja(n)ne zedele(re) den ouden en(de) arnde clame(n)ce in alsulk(er) vuege(n)/
dat de vors(creven) iiii seggers claerlic van beide(n) p(ar)tije(n) besceide geinfor/
meert sijnde huer uutsprake d(aer) af segge(n) en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n sulle(n) eissche(n)/
dit en(de) sondage naestcomen(de) mett(er) so(m)me(n) op dat sijs eens sijn/
en(de) en co(n)nen sijs niet eens geworde(n) dat dan de vors(creven) iiii segg(er)s/
eendrechtechlic ene(n) ov(er)man kiese(n) sulle(n) des and(er)daighs d(aer)nae/
den welke(n) sij van alle(n) besceide d(er) vors(creven) sake(n) informe(re)n sulle(n)/
en(de) dat geschiet sijnde sal de selve ov(er)man binne(n) derde(n) dage/
d(aer) nae sijn uutsprake segge(n) geloven(de) (et)c(etera) abs(oloens) vynck aug(usti) pe(nultima)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer