SAL8113, Act: R°57.3 (79 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°57.3  
Act
Date: 1441-09-09

Transcription

2020-10-06 by Gerry Van Helmont
Uut dien dat katline vande(n) wolputte docht(er) arnts wile(n) vanden/
wolputte weduwe laureys wile(n) witrock na de doot laureys wilen/
huers mans sculdich bleve(n) es woute(re)n vand(er) haghe(n) van lyere de so(m)me/
van lxxx gulde(n) pet(er)s en(de) de selve p(ar)tije bij middele en(de) toedoen van/
hue(re)n vriende(n) in beide(n) zijde(n) de selve schout geraempt hebbe(n) jairlix/
betaelt te werde(n) twee gulde(n) pet(er)s den eene(n) d(aer) af te bamisse ende den/
ande(re)n te sinxene(n) totter tijt toe dat de selve schout geheelijc/
betaelt sal werde(n) Soe eest dat henric eveloeghe die nae den/
rechte der stad van love(n) geleit es tot alle(n) den goede(n) have (ende)/
erve des selfs wile(n) laureys en(de) katline(n) voirg(enoemd) in jeg(enwordicheit) (...)/
van love(n) (...)/
(...)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer