SAL8113, Act: R°58.1 (80 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°58.1  
Act
Date: 1441-09-07

Transcription

2020-10-06 by Gerry Van Helmont
It(em) joh(ann)es juede p(ro)nu(n)c villic(us) de arschot henric colve en(de) steffen/
m(er)tens hebben geloeft ind(ivisim) henr(icke) den weeke(re) xv to(n)ne(n) harinx/
goet vol en(de) zuete wel gepact en(de) mette(n) brande van antw(er)pe(n)/
geteke(n)t te ald(aer) heilegenmisse neestcomen(de) te betalen en(de) te antw(er)pe(n)/
te leve(re)n ass(ecutu)[m] p(ri)m(us) cor(am) lynt(her)e iunior prijke(re) oct(obris)? x sept(embris) vii[a]
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer