SAL8113, Act: R°71.1 (97 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°71.1  
Act
Date: 1441-09-27

Transcription

2020-10-17 by Gerry Van Helmont
It(em) henric vanden strate(n) gehete(n) pilijse heeft geloeft h(ere)n clase van s(in)[te] guerix/
ridder meye(r) te loeve(n) tussche(n) dit en(de) van hede(n) ov(er) een mae(n)t naestcomende/
te porre(n) en(de) te doen een bev(ar)t te s(in)[te] jacops in galissie(n) met sijns selfs/
live en(de) d(aer) o(m)me nu(m)m(er)meer om vord(er) delay te bidde(n) oft doen bidde(n) oft/
opden selve(n) dach te geve(n) den selve(n) h(ere)n clase x gulden pet(er)s op ene(n)/
band(uyn) van ii gulden rid(er)s m(ijns) gened(ichs) hee(re) te betale(n) cor(am) lynt(h)e(re) iunior/
prijke(re) septembr(is) xxvii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer