SAL8113, Act: R°8.2 (7 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°8.2  
Act
Date: 1441-07-03

Transcription

2020-06-17 by Gerry Van Helmont
It(em) willem vanden velde uut(er) p(ar)rochien van cortelke in p(rese)ncia/
heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van henr(icke) en(de)/
ja(n)ne de witte [gebr(uedere)] ene(n) hof den selven ii gebr(uedere) toebehorende ge/
leg(en) te velde inde selve p(ro)chie van cortelke aenden/
driesch ald(aer) tusschen de goede maghtelde(n) shaven en(de) pete(re)n/
lambrechts Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van s(in)[te] m(er)tens/
misse lest leden ene(n) t(er)mijn van xiiii ja(r)en langc deen nae/
dander sond(er) middel volgende elx jairs dae(re)nbinne(n) o(m)me en(de)/
va(n) ii guld(en) pet(er)s en(de) ii guld(en) clinck(arts) beide van goude goet/
en(de) geve d(er) mu(n)te(n) h(er)toge ph(ilip)s h(er)toge van bourg(oig)[nen] ende/
van brabant alle jare te kersmisse te betalen den vors(creven) ii/
gebr(uedere) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne als/
v(er)volghde schout It(em) es vurwerde dat de selve willem/
vanden velde alle den chijs en(de) co(m)mer uut den vors(creven) goede/
gaende dragen sal op sine(n) last It(em) es noch vurwerde/
dat de vors(creven) willem egeen levende hout opt voirs(creven)/
goet wassende af en sal mogen houwen oft doen houw(en)/
It(em) es noch vurwerde dat de vors(creven) willem binnen den/
vors(creven) t(er)mijne opde vors(creven) goede sette(n) sal xv ...?
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-19 by Jos Jonckheer