SAL8113, Act: V°10.1 (15 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°10.1  
Act
Date: 1441-07-03

Transcription

2020-07-17 by Gerry Van Helmont
Es comen in jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van loven en(de) heeft geg(even) ende/
bekint dat hij geg(even) heeft janne goly van hond(er)t alle/
de selve goede Te houde(n) te hebben van s(in)[te] jansmisse/
bap(tis)[te(n)] lest leden ene(n) t(er)mijn van vi ja(r)en langc deen nae/
dand(er) sond(er) middel volgende elx jaers dae(re)n binnen/
o(m)me en(de) voe(r) sesse gulden riders d(er) mu(n)te(n) h(er)toge ph(ilips)s/
h(er)toge van bourg(oignen) en(de) van braba(n)t alle jare opden/
xxviii[te(n)] dach van julio te betalen den vors(creven) wout(ere)n/
also lange als hij leven sal en(de) niet lang(er) It(em) es/
vurwerde dat de vors(creven) jan goloy de voirs(creven) goede winne(n)/
werve(n) en(de) mesten sal gelijc regenote(n) boven en(de) bened(en)/
It(em) sal de vors(creven) jan goloy de voirs(creven) huysinge houde(n) vand(er)/
ov(er)ster rikelen nederwert op sine(n) cost In(de) su(n)t fideiuss(ores)/
ta(m)q(uam) debit(ores) p(ri)n(cipa)les ind(ivisim) joh(ann)es golij p(ate)r d(i)c(t)i joh(annis) et/
henr(icus) golij f(rate)r d(i)c(t)i joh(annis) [iu(n)ior(is)] et p(ri)m[(us)] cor(am) abs(oloens) pynnock/
julii t(ercia)
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-19 by Jos Jonckheer