SAL8113, Act: V°103.4-R°104.1 (133 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°103.4-R°104.1  
Act
Date: 1441-11-07

Transcription

2020-11-17 by Gerry Van Helmont
Want henric gielkens die nae den rechte d(er) stad van loeven/
gegoet en(de) come(n) es tot alle(n) den goede(n) h(ere)n lambrechts wijle(n) vand(er)/
eycken priest(er)s welc h(er) lambrecht van voe(r) en(de) een gegoet ende/
geerft was in seke(re) goede die wa(r)en wout(er)s braecmans van dyest/
ende ond(er) den ande(re)n inde goede hier nae bescreve(n) Te weten in eene(n)/
stucke bosch geleg(en) bijde heystrate tussche(n) de goede(n) yden haet(er)beex/
en(de) hue(re) kinde(re) en(de) de selve strate It(em) eene(n) stucke drieschs/
geleg(en) tussche(n) dbosch gheerds van lynthe(re) verwers en(de) de strate/
voirs(creven) It(em) noch in eene(n) stucke drieschs geleg(en) neve(n) dbosch/
geheete(n) tsaeldevelt opde(n) dach van hede(n) hadde doen inne/
(...) weyne rampart die nae den rechte d(er) stad van/
loeve(n) (...) geerft es inde helicht van alle den
//
goede(n) die wa(r)en jans stoc van beckevoirt En(de) want de/
selve henric gielkens te sinen dage niet en quam Soe /
hebbe(n) de he(re)n scepen(en) van love(n) t(er) manisse(n) smeyers gewijst/
voe(r) een vo(n)nisse soe waer de voirs(creven) henric gielkens niet/
en quame ten opstane tsmeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den/
voirs(creven) weyne rampart vand(er) helicht vande(n) voirs(creven) goeden/
houde(n) sal in sine(n) beleide alsoe verre alst noch voe(r) hen/
comen was cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-02 by Jos Jonckheer