SAL8113, Act: V°13.1 (19 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°13.1  
Act
Date: 1441-07-06

Transcription

2020-07-17 by Gerry Van Helmont
It(em) reyne(r) jaucelet in deen sijde en(de) jan uut(en) lye(min)g(h)[e(n)] in dande(re) hebbe(n) dach van thonisse jege(n) malcande(re)n genome(n)/
van hede(n) in viii d(agen) temistide julii vi te wete(n) tsdond(er)d(aighs)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-19 by Jos Jonckheer