SAL8113, Act: V°145.2 (168 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°145.2  
Act
Date: 1441-12-23

Transcription

2020-12-10 by Gerry Van Helmont
Want jan van coudenberghe die nae den rechte der stad van loeven/
come(n) ende geleit es tot allen den goede(n) have ende erve jans/
ts(er)arnts soen berthelmeeus wile(n) ts(er)arnts opden dach van heden/
hadde doen inne scrijve(n) janne nalijte(n)? gehete(n) becke(re) de welke/
hem ongebruyck dede aen tsestegedeelte van eend(er) ca(m)me(n) met/
eene(n) hove d(aer)toe hore(n)de gelege(n) te quaderebbe tussche(n) de/
goede vranckens haeye comen(de) mette(n) een(en) eynde tot aende/
goede pet(er)s van quaderebbe ald(aer) de vors(creven) jan nalijte(n)? te sijne(n)/
dage niet come(n) en es Soe hebbe(n) de h(ere)n scepen(en) van /
loeve(n) t(er) manisse(n) smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse datme(n)/
den vors(creven) ja(n)ne van coude(n)berghe vande(n) vors(creven) goede(n) houde(n)/
sal in sijne(n) beleide also v(er)re alst noch voe(r) hen come(n) es/
p(rese)nt(ibus) o(mn)ib[(us)] scab(in)is de(m)pt(o) lyn(ther)e dec(embris) xxiii[a]
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-02 by Jos Jonckheer