SAL8113, Act: V°18.2 (23 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°18.2  
Act
Date: 1441-07-11

Transcription

2020-07-17 by Gerry Van Helmont
It(em) lambrecht van bealanden(en) die beclaecht was van/
henr(icke) vand(er) hofstat briede(r) wonen(de) inden yngel te loeven/
van l riders en(de) op heden dach hadde es bid(en) h(ere)n scepen(en) van/
lov(en) t(er) manisse(n) smeyers vand(er) vors(creven) schout v(er)weert gewijst/
p(rese)nt(ibus) o(mn)ib[(us)] scab(inis) julii xi
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-19 by Jos Jonckheer