SAL8113, Act: V°20.5 (25 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°20.5  
Act
Date: 1441-07-13

Transcription

2020-07-17 by Gerry Van Helmont
It(em) goert calentijn als man van buyte(n) die beclaecht was/
van ja(n)ne van raetshove(n) voir c rid(er)s en(de) op heden dach .?/
ald(aer) de selve jan ni [selve] te sijne(n) dage selve niet comen en/
es bid(en) h(ere)n scepen(en) van lov(en) t(er) manisse(n) smeyers vand(er) vors(creven)/
clachte(n) verweert gewijst p(rese)nt(ibus) o(mn)ib[(us)] scab(inis) julii xiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer