SAL8113, Act: V°44.3-R°45.1 (61 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°44.3-R°45.1  
Act
Date: 1441-08-21

Transcription

2020-10-02 by Gerry Van Helmont
It(em) aert woutiers in van werchte(r) in jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van loven/
gestaen heeft genomen en(de) bekint dat hij genome(n) heeft/
vanden p(ro)visoe(re)n en(de) momboe(re)n der tafele(n) tsheilighe van s(en)te peters/
te loven ix boend(er) lants [beemps] geleg(en) te werchte(r) broeck tusschen/
de goede jans vand(er) lynden en(de) ph(ilip)s vanden eetvelde Te/
houden en(de) te hebben van sente m(er)tensmisse neestcomen(de) ene(n)/
t(er)mijn van ix ja(r)en langc elx jairs dae(re)n binne(n) o(m)me en(de) (voer)/
negen gulden rid(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)toge(n) van bourg(oignen)/
(...)
//
van s(en)te m(er)tensmisse neestcomen(de) en(de) een jair en(de) niet eer It(em) /
es vurwerde dat de vors(creven) aert binne(n) de vi ierste jaren/
vande(n) vors(creven) t(er)mijne eens opdoen sal en(de) jarlijx den vors(creven) beemt/
opdoen mach en(de) bezayen met vruchte(n) also alst hem gelieve(n) sal/
uutgenome(n) de drie yers leste ja(r)en lynth(e)r(e) prijke(re) aug(usti) xxi
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer