SAL8113, Act: V°46.3 (62 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°46.3  
Act
Date: 1441-08-22

Transcription

2020-09-21 by Gerry Van Helmont
Item de sake van gedinge wezende tussche(n) will(em)me van pirke d(en) jonge(n) in deen/
zijde en(de) joerdaen van lijshout in dande(re) hebbe(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n) uutgesedt ende v(er)lingt/
op [tot] van hede(n) in xiiii nachte(n) om alsdan jeg(en) malcande(re)n rechts te plege(n) op dat/
sij hie(re)n binne(n) metter myninge(n) niet en verliken p(rese)ntib[us] o(mn)ib[us] scab(in)is in sca(m)pno actu(m)/
die mart(is) aug(usti) xxii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer