SAL8113, Act: V°46.5 (64 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°46.5  
Act
Date: 1441-08-22

Transcription

2020-09-21 by Gerry Van Helmont
It(em) tvo(n)nisse tussche(n) ja(n)ne van yserynge(n) in deen sijde en(de) ja(n)ne van heilborne/
in dande(re) alse van ene(n) pet(er) guld(en) peter jaerlijk(er) lijfpe(n)sie d(aer) voe(r) dat de selve/
jan van heilborne seke(r) core(n) de(n) voirs(creven) janne van yserynge(n) toebehorende hadde/
(...) raste(re)n was gewijst met desen woirde(n) na aensprake en(de) antw(er)den ene(n)/
(...) de voirs(creven) jan van heylborne thoende dat tvoirs(creven) core(n) wortelvaste op/
(...) gerasteert w(er)t dat hij sinen lijfpe(n)s(ie) d(aer) op vorts/
(...)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer