SAL8113, Act: V°52.4 (76 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°52.4  
Act
Date: 1441-08-31

Transcription

2020-10-06 by Gerry Van Helmont
Tvo(n)nisse tussche(n) clase van s(in)te guerix natuerlec die geleit es totte(n)/
haeflike(n) goede(n) vranx gheylinck cled(er)mak(er)s in deen zijde en(de) ja(n)ne noyens/
scrijnmake(r) in dande(re) die desgelyx geleit es totte(n) haeflike(n) goede(n) des selfs/
vranx gheilinck in dande(re) alse van menegrande(n)? en(de) div(er)se(n) p(er)cele(n) va(n)/
have(n) die de selve claes meynde dat he(m) en(de) sijne(n) beleide volge(n)/
soude(n) en(de) sculd(ich) wa(r)en te volge(n) dair op de vors(creven) ja(n) noyens meynde/
dat he(m) die selve sculd(ich) wa(r)e te volge(n) nae den ov(er)drage en(de) t(er)minacie(n)/
vand(er) stad aengesien dat de selve vranck een lange wile/
(...)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer