SAL8113, Act: V°53.2 (78 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°53.2  
Act
Date: 1441-08-31

Transcription

2020-10-07 by Gerry Van Helmont
Tvo(n)nisse tussche(n) walt(er)us vanden eynde die nae d(er) stad recht van loeve(n) come(n)/
en(de) geleit es tot allen den goede(n) en(de) erve jans van maerbeke welke/
jan van voe(r) voir meye(r) en(de) scepen(en) van love(n) in alle de goede(n) die wa(r)en/
willems coesmans van ned(er)ijssche in deen zijde en(de) den selve(n) wille(m)me/
in dande(re) alse van alle(n) den selve(n) goede(n) beide have en(de) erve so wat die/
binne(n) den lande van braba(n)t geleg(en) sijn den voirs(creven) wille(m)me toebehoe(r)de/
d(aer) inne dat de [vors(creven)] wout(er) uut machte van sijne(n) vors(creven) beleide v(er)sochte/
datme(n) [he(m)] d(aer)inne hielde d(aer)op de vors(creven) wille(m) dede andwerde(n) seggen(de)/
dat hij te(n) voirs(creven) wout(ere)n wert in gheend(er) manie(re)n gehoud(en) en wa(r)e/
gemerct dat hij de(n) vors(creven) ja(n)ne va(n) maerbeke niet sculd(ich) en wa(r)e/
met meer ande(re)n woerde(n) die hij d(aer)toe inden rechte dede allige(re)n/
hem luttel oft niet tot sijne(n) besceide dienen(de) Also dat de h(ere)n de/
scepen(en) van love loeve(n) nae aensprake en(de) antwerde(n) gewijst hebben/
voir een vo(n)nisse datme(n) den vors(creven) walt(erus) houde(n) sal in sijne(n) beleide/
en(de) in sijne(n) scepen(en) br(ieven) p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) scab(inis) aug(usti) ult(ima)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer