SAL8113, Act: V°65.3 (93 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°65.3  
Act
Date: 1441-09-19

Transcription

2020-10-17 by Gerry Van Helmont
Cond zij alle(n) liede(n) dat want in tijde(n) voirlede(n) eene zeke(re) deyli(n)ge/
en(de) scheydinge voe(r) scepen(en) van loven gemaect en(de) geschiet es/
tussche(n) marie(n) docht(er) henrix wijle(n) van grettekem die nu wijf/
en(de) medegesellynne es tyelmans van schoene(n)berge in deen zijde /
en(de) he(n)ricke de mandemake(re) met wille en(de) consente katlijne(n)/
van grettekem zust(er) d(er) voirs(creven) marie(n) in dande(re) alse van zeke(re)n/
goede(n) die bleve(n) en(de) hen verstorve(n) sijn nae en(de) vand(er) doot der?/
voirs(creven) wijle(n) henrix gelijc de scepen(en) brieve vand(er) voirs(creven) deyli(n)ge/
d(aer)op gemaect volcomelijc inhoude(n) en(de) begrijpe(n) Soe eest dat/
zwane van grettekem docht(er) des voirs(creven) wijle(n) henrix en(de) zijst(er)/
d(er) voirs(creven) gezijst gezuste(re)n come(n) es voe(r) scepen(en) van love(n) en(de) heeft/
op de voirs(creven) goede alsoe verre als die inde voirs(creven) deylinghe/
begrepe(n) en(de) genoempt staen oppe(n)bairlijc verthege(n) en(de) gerenu(n)cieert/
beloven(de) de voirs(creven) zwane de voirs(creven) deylinge vast en(de) gestedich/
(...) mandemake(re) katlijne(n)(...) marie(n) sijne(n) wijve/
(...)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer