SAL8113, Act: V°7.2 (6 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°7.2  
Act
Date: 1441-07-03

Transcription

2020-06-17 by Gerry Van Helmont
It(em) jan vand(er) oud(er)heide(n) in p(rese)ncia heeft geloeft meest(er) ja(n)ne ostonis/
ruwaert van arschot de drie vierdegedeelte van eender/
roede(n) graus orduyns opde cuyle te rots(elaer) gehoude(n) bynne(n) des(er)/
jegewordig(er) weke(n) te betale(n) en(de) te loeven te leve(re)n op eenen/
band(uyn) van vi guld(en) rid(er)s den h(er)toge van braba(n)t te betalen eisd(em)
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-19 by Jos Jonckheer