SAL8113, Act: V°83.4 (109 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°83.4  
Act
Date: 1441-10-16

Transcription

2020-11-04 by Gerry Van Helmont
It(em) claes van vredebosch heeft ontsedt op eene(n) borge te dage en(de) te rechte/
te come(n) alsulken gelt als gheert quantelart aen pete(re)n potent/
hadde doen besette(n) Inde est fideiussor iudoc(us) absoloens et p(rim)[us]/
lynt(here) iunior prijke(re) oct(obris) xvi
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-02 by Jos Jonckheer