SAL8113, Act: V°85.3 (111 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°85.3  
Act
Date: 1441-10-19

Transcription

2020-11-04 by Gerry Van Helmont
It(em) al eest also dat de vors(creven) jan van huldenberge en(de) jan/
vanden hove inden vors(creven) rente(n) gegoet en(de) geerft sijn so/
es nochta(n) tusschen den voirs(creven) ja(n)ne en(de) ja(n)ne in deene ende/
jacoppe de groete in dande(r) zijde oppenbaerlic gevorwert/
en(de) claerlic ond(er)sproken dat hen de vors(creven) ii p(er)sonen mette(r)/
vors(creven) gued(inge) niet en sulle(n) moge(n) behulpen dan ten meeste(n)/
orbore(n) en(de) p(ro)fijte joffr(ouwe) marie(n) wettige geselli(n)ne des vors(creven)/
zwed(er)s en(de) dat de selve jan en(de) jan de vors(creven) rente(n) bekere(n)/
sullen daert der vors(creven) joffr(ouwe) te wille wesen sal en(de) nergens/
elde(r) Behoudelic dien dat de vors(creven) ii p(er)sone(n) vande(n)/
selve(n) rente(n) aftrecken sulle(n) alsulke(n) co(m)mer als sij jaerlix/
joffr(ouwe) marie(n) lio(n)ne? van vorst docht(er) des vors(creven) zweed(er)s/
gelden en(de) betale(n) moete(n) en(de) desgelijx tgene dat sij den vors(creven)/
(...) vors(creven) joffr(ouwe) marie(n) (...) beloef? geloeft hebben cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-02 by Jos Jonckheer