SAL8113, Act: V°91.1 (119 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°91.1  
Act
Date: 1441-10-24

Transcription

2020-11-04 by Gerry Van Helmont
Tvo(n)nisse tussche(n) dame stoys in deen zijde en(de) ja(n)ne van ysere(n) in dande(re)?/
alse van drie mudden corens erflic die de selve daem jeg(en)/
den selve(n) janne gecreg(en) hadde en(de) d(aer)af de selve jan geloeft/
hadde den voirg(enoemde) dame alsulke vestich(eit) te doene als scepen(en) en(de)/
secretar(is) d(er) stad van lov(en) segge(n) soude(n) dat hij vast en(de) zek(er)/
wa(r)e gelijc de selve daem claerlic boet te thoene(n) en(de)/
d(aer)op de selve jan van ysere(n) andwerde met vele redene(n) hem/
luttel dienen(de) p(re)sentere(n)de hem gued(inge) en(de) vestich(eit) te doene/
uut ene(n) beleide dwelc nae den rechte d(er) stad van loeve(n) v(er)?/
was en(de) d(aer) op de scepen(en) van loeven t(er) manisse(n) smeyers/
wijsde(n) beide p(ar)tijen tot hue(re)n thonesse ald(aer) de selve daem?/
thoende tgeen des vors(creven) es en(de) offerde den selve(n) ja(n)ne oft/
hij des niet gedoen en cunde dat hij hem da(n) sijn pe(n)ni(n)ge(n)?/
die hij d(aer)af gehave(n) hadde wed(er)gave wert gewijst/
met desen woerde(n) dat de vorg(enoemde) jan van ysere dame/
nae dov(er)geve(n) stoys vestich(eit) doen sal nae dat de waerh(eit)/
gedragen heeft oft sijn gelt wed(er)geve(n) nae dov(er)geven dat?/
hem daem ov(er)gegeven heeft p(rese)nt(ibus) o(mn)ib[(us)] scab(in)is ex(iste)n(tibus) in/
scampno oct(obris) xxiiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-02 by Jos Jonckheer